Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VLC player (arvuti baasfunktsionaalsus)

7zip (.zip failide avamiseks ja pakkimiseks) (arvuti baasfunktsionaalsus)

Speedfan (arvuti baasfunktsionaalsus, ketta SMART-info)

 Adobe Reader (arvuti baasfunktsionaalsus)

GIMP (graafikatöötlus)

Inkscape (graafikatöötlus, vektor)

Audacity + LAME encoder (helitöötlus)

FL Studio (helitöötlus)

Virtualbox (virtuaalmasinad)

Notepad ++ (veebiprogrammeerimine)

WinSCP (veebiprogrammeerimine)

 Wolfram CDM player (matemaatika)

Geogebra (GIS, matemaatika)

Python 3.7 (programmeerimine) (Rohelistes ja Hallides lisaks ka lisad PIP ja VIRTUALENV)

Unity (programmeerimine)

Thonny (programmeerimine)

Sketchup Make (joonestamine)

CBM - matemaatilise statistika õppematerjal (otse c: kettal)

Thonny (programmeerimine)

Musescore 2 (Muusika)

GIT 2.19 (uus, programmeerimine)

Qgis 1.7 (GIS)

Google Earth (GIS)

Lego Digital Designer (robootika)

mBlock (robootika)

Solid Edge ST9 (joonestamine; koolidele tasuta)

PyCharm (programmeerimine)

Blender (3d modelleerimine)

  • No labels