Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NB! HITSA vastutab ainult sisu korrapärase avaldamise eest, mis on sisestatud tekstiredaktorisse kasutades Tekstiformaati HITSA custom. See vastab veebilehe üldisele disainile.

VIDEOD

Tekstiredaktorisse teksti sisestamine ja muutmine:

Tekstiredaktorisse tabeli lisamine:

Tekstiredaktorisse nimekirjade lisamine (nummerdatud ja punktidega), linkimine ja video lisamine ning kuvamine:

NB! Linkide lisamisel test-keskkonnas lehele vaadake, et link oleks uue live-keskkonna aadressiga. Nt kui lingite sama veebilehe muule menüü punktile kopeerides aadressiribalt test-keskkonna aadressi. Live-i minnes lingid ei muutu automaatselt. 

NÄIDE: 

Muutmata testkeskkonna automaatselt tehtud URL: /XaTmx2.kooliveeb.hitsa.ee/files/fail.pdf

Muudetud URL (milline peaks olema live-s, vastavalt uuele domeeni nimele) : koolinimi.ee/sites/koolinimi.ee/files/fail.pdf

Olulise teksti esiletõstmiseks kasutage bold, tekstiväljavõtted jms.

Värve pole soovitav kasutada, kuna see oleneb teie poolt veebilehele lisatud kujundusest ja veebilehe üldsisest disainist. Tekstiformaati muutes on teil siiski võimalik värvilist teksti lisada (HITSA Custom → Full HTML). Värvi lisamisel veenduge, et see oleks WCAG 2.0 juurdepääsetavuse nõuetele vastav (õige kontrastus taustaga - https://webaim.org/resources/contrastchecker/) ja sobib teie veebilehe kujundusega. 

Ühe värvi kasutamine on lubatud erandjuhul lühikeste tekstide esiletõstmiseks. Keelatud on suurte lõikude esitlemine teise värviga kui lubatud Hitsa Custom tesktiformaadis. Erkpunaste toonide kasutamine veebilehel pole soovitav.

NB! Otsingumootorites veebilehe optimeerimiseks oleks hea kui tekst oleks liigendatud – kasutatud erinevaid lõike ja pealkirju. See annab tekstist ülevaate, lõppkasutaja leiab kiirelt huvipakkuva koha. Liigenda võiks teksti põhimõttel 1 mõte = 1 paragraaf. Kui võimalik kasutage loetelusid.


  • No labels