Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

See kuvatakse Kontaktide kõrval paremal blokina. 2019. a detsembri uuendusega saab kuvada ka maa-ameti kaarti koht sisutüübi juures aadressi ja koordinaatidega.

Koht sisutüübi lisamine

Koht sisutüübi muutmine


  • No labels