Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Õppevideod on mõeldud aitamaks ehitada üles hardisuasutuste veebiplatvormile kooli veebileht. See on lisamaterjal visuaalsetele ja  pdf formaadis kasutusjuhenditele.

Õppevideod on valmistatud veebiplatvormi kutsekoolide instantsi põhjal:

Õppevideod leiab siit: Õppevideod kutse- ja kõrgkooli näitel

  • No labels