Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesandepanka pääsemiseks valitakse menüüst „Ülesandepank". Avaneb otsinguvorm.

Ülesandeid on võimalik otsida järgmiste parameetrite järgi.

Väli

Selgitus

ID

Ülesande ID, täisarv

Märksõna

Ülesande juurde salvestatud märksõna või selle osa. Võimalik kasutada metamärki %.

Koostaja

Ülesande looja ees- ja/või perekonnanimi või selle osa. Võimalik kasutada metamärki %.

Loomise aeg

Ülesande loomise ajavahemik

Raskus

Ülesande raskus, reaalarv vahemikust -4..4

Keskmine lahendusprotsent

Ülesande lahendatavus, reaalarv vahemikust 0..100

Vastamise vorm

Vastamise vorm (kirjalik, suuline)

Pildifail

Ülesande sisus kasutatud pildifaili nimi. Võimalik kasutada metamärki %.

Vahend

Abivahendite klassifikaator

Tulemusi lehe kohta

Mitmekaupa jaotatakse otsingu tulemusena leitud leheküljed eri lehekülgedele

Õppeaine

Õppeainete klassifikaator

Kooliaste

Kooliastete klassifikaator

Teema

Valitud õppeaine teemade klassifikaator

Alateema

Valitud teema alateemade klassifikaator

Õpitulemus

Valitud teema õpitulemuste klassifikaator

Mõtlemistasand

Mõtlemistasandite klassifikaator

Osaoskus

Valitud õppeaine osaoskuste klassifikaator

Keeleoskuse tase

Keeleoskuse taseme klassifikaator

Keel

Soorituskeelte klassifikaator

Ülesandetüüp

Ülesande sisus kasutatud ülesandetüüpide valik

Olek (ankur, arhiveeritud, avalik jne)

Ülesande olek (valikväljad). Kui valida mitu olekut, siis otsitakse ülesandeid, mille olek on valitud olekute seas.

P-testiks sobivad

P-testiks sobimine

E-testiks sobivad

E-testiks sobimine

Adaptiivseks testiks sobivad

Adaptiivseks testiks sobimine


Nupud

Väli

Selgitus

Otsi

Ülesannete otsimine sisestatud otsinguparameetrite järgi

Uus

Uue ülesande lisamine

Import

Ülesande importimine failist

Ühised failid

Ühised (pildi)failid, mida saab kõigis ülesannetes kasutada


Otsinguvormil sisestatakse otsingutingimused ning vajutatakse nupule „Otsi". Otsingu tulemusena leitud ülesanded kuvatakse tabelina.
Tabelis kuvatakse ka need ülesanded, mille vaatamiseks ega muutmiseks ei ole kasutajal õigust. Kui kasutajal on ülesande vaatamise või muutmise õigus, siis saab tabeli realt edasi liikuda (klikk ülesande nimetusel või ikoonil rea lõpus), mille järel avaneb ülesande andmete lehekülg.
Kui kasutajal on ülesande muutmise õigus, siis kuvatakse loetelus ülesande rea alguses märkeruut ning ülesannete hulgi muutmise võimalus (vt p 2.7).

  • No labels