Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesande importimiseks vajutatakse ülesandepanga otsinguvormi all olevale nupule „Import". Avaneb aken, milles saab üles laadida ühe faili. Võimalik on importida järgmistest formaatidest.

  • QTI v2.1 (IMS Question & Test Interoperability). Fail peab olema .zip vormingus pakitud ning sisaldama faili imsmanifest.xml (ei tohi olla alamkataloogis), mille sisu peab vastama QTI v2.1 tingimustele, sealhulgas viitama teistele failidele. Kuna QTI formaat ei võimalda edasi anda kõiki EISis olevaid andmeid, siis EISi-siseseks ülesannete eksportimiseks-importimiseks see formaat ei sobi, sest toimib kadudega.
  • Valikülesannete fail. Fail peab olema kokkulepitud .csv vormingus (vormingu sisu vt administreerimise juhendist). Peale .csv laiendiga faili valimist ilmuvad väljad õppeaine ja keele valimiseks ning pildifailide lisamiseks. Eeldatakse, et kõik ühes failis olevad ülesanded on sama õppeaine ning sama keelega.
  • EISi oma formaat (.raw laiendiga). EISi oma formaadis faile saab luua EISist ülesannete eksportimise teel (eksportimine toimub serveris käsurealt). See formaat on mõeldud ülesannete tõstmiseks EISi sama versiooni erinevate installatsioonide vahel.

Kui üles laaditud fail vastab tingimustele, siis lisatakse selles olnud ülesanne ülesandepanka.

  • No labels