Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesanded sisaldavad pilte jm faile. Need võib sisestada otse ülesande juurde, kuid paljudes ülesannetes kasutatavate failide korral on mõttekas hoida neid andmebaasis üheainsa eksemplarina, mida eri ülesanded saaksid kasutada. Selle jaoks on olemas ühiste failide hoidmise funktsionaalsus. Ühiste failide aknasse viib ülesandepanga otsinguvormi all olev nupp „Ühised failid".
Ühiste failide vormil on võimalik olemasolevaid faile otsida ning lisada uusi. Ühised failid on avalikud ning kõigile nähtavad.
Ühiseid faile on võimalik otsida järgmiste parameetrite järgi.

Väli

Selgitus

Failinimi

Failinimi või selle osa. Võimalik kasutada metamärki %

Teema

Faili juurde salvestatud teema või selle osa. Võimalik kasutada metamärki %.

Liik

Faili juurde salvestatud liik, valik ühiste failide liikide klassifikaatorist.

Otsinguvormi nupud

Väli

Selgitus

Otsi

Failide otsimine sisestatud otsinguparameetrite järgi

Uus

Uue faili lisamine


Otsinguga leitud failil klikkides avaneb selle andmete vorm.

Faili andmete vormil on järgmised andmed.

Väli

Selgitus

Fail

Faili sisu. Võib kasutada suvalist tüüpi faile.
Kui fail on salvestatud, siis kuvatakse failinimi lingina, mille klikkimisel on võimalik see alla laadida.
Kui fail on salvestatud ja see on pildifail, siis pilt kuvatakse allpool vormil ka pildina.

Teema

Teema (kasutatakse failide otsimisel)

Liik

Faili liik, valik ühiste failide liikide klassifikaatorist.

Failinimi

Faili nimi, kuvatakse ainult siis, kui pilt on juba salvestatud. Uue faili lisamisel enne faili salvestamist seda välja näha ei ole ning faili salvestamisel saab faili nimeks üles laaditud faili nimi. Seda on võimalik hiljem muuta.
Faili nimi peab olema unikaalne, kuna ühistele failidele viitamine ülesannetest toimub faili nime kaudu.
Selleks, et failinimed ei hakkaks korduma, on soovitav peale faili üles laadimist muuta selle nimi nii, et failinimi oleks antud koos mingit tähendust kandvate kataloogidega, näiteks:
geograafia/aasia/riigid/tiibet.gifNupud

Väli

Selgitus

Muuda

Vormi avamine muutmisrežiimis. Nupp esineb ainult vaatamisrežiimis.

Salvesta

Andmete salvestamine. Nupp esineb ainult muutmisrežiimis.

Kustuta

Faili kustutamine. Kustutamisega tuleb olla ettevaatlik, sest fail võib olla mõnes ülesandes kasutusel.

Tagasi

Suundumine tagasi otsingusse


Ühiseid faile on võimalik kasutada ülesande tekstis kõikjal, kus saab kasutada kirevat tekstitoimetit. Tekstitoimetis lisatakse teksti pilt, kus URLiks on ühisfaili failinimi, mille ees on shared/. Näiteks kui ühise faili nimeks antakse „minu/tore/fail.jpg", siis saab ülesande tekstis kasutada URLi „shared/minu/tore/fail.jpg".

  • No labels