Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesanne võib olla salastamata või salastatud.
Vaikimisi on ülesanded salastamata. Salastamata ülesannetele saavad ligi kasutajad, kelle roll seda võimaldab või kes on individuaalselt ülesandega seotud.
Loogiliselt salastatud ülesandele saavad ligi ainult need kasutajad, kes on individuaalselt ülesandega seotud.
Salastamata ülesande salastamiseks vajutatakse nupule „Salasta". Avaneb dialoogiaken, milles on loetelu kõigist ülesandega seotud isikutest, ning lisaks Sihtasutus Innove.
Salastamiseks vajutatakse nupule „Salasta".
Kui salastatakse ülesanne, mille olek on „Avalik" või „Pedagoogidele kasutamiseks", siis muudetakse salastamisel automaatselt olekuks „Testitöö kandidaat".
Salastamise muudatused logitakse.

  • No labels