Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesandega seotud isikud on need isikud, kellele on antud individuaalne roll antud ülesandega tegelemiseks. Ligipääsuõigus sõltub rollist, mis kasutajale ülesande juures on antud.
Kasutajad, kellel on ülesande kõigi andmete muutmise õigus, saavad ülesandega seotud isikuid lisada ning neid eemaldada. Lisamiseks vajutatakse nupule „Lisa", otsitakse otsinguga kasutajad, valitakse need märkeruuduga, valitakse rolli valikuväljalt isikule antav roll, ning vajutatakse nupule „Lisa". Valitud isikud kantakse ülesandega seotud isikute hulka.
Individuaalne seos ülesandega kehtib üldjuhul seni, kui ülesanne on koostamise olekus.

  • No labels