Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesandega testi kaudu seotud isikud on need isikud, kellele on antud individuaalne roll mõnes testis, milles antud ülesannet kasutatakse. Ka neil isikutel on õigus ülesandele ligi pääseda.

  • No labels