Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesannetega tegelejad on isikud, kellel ei pruugi olla individuaalset rolli antud ülesande kohta, kuid neil on ülesandele ligipääs tänu sellele, et neil on EISis üldine ainespetsialisti või osaoskuse spetsialisti roll.

  • No labels