Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HTML päis on mõeldud edasijõudnud kasutajatele, kes soovivad tavavõimalustest suuremat paindlikkust ülesande kujunduse ja funktsionaalsuse määramisel.
EIS kuvab iga ülesande eraldi HTML veebilehena (mis on paigutatud EISi rakenduse sisse elemendiga <iframe>). HTML veebileht koosneb HTML päisest ja HTML kehast. Kõigi ülejäänud sisuplokkidega kirjeldatakse HTML keha. HTML päise moodustab EIS ise, laadides selles üldise kujundusskeemi ning abifunktsioonid, mis on vajalikud interaktsioonide toimimiseks. Juhul, kui ülesande koostajal on vajadus EISi poolt genereeritavasse HTML päisesse midagi juurde lisada, siis tuleb luua HTML päise sisuplokk ning kirjeldada selles päisesse lisatav osa. Kuna HTML päise koostamine toimub HTML-keeles, siis eeldab selle sisuploki kasutamine piisaval määral HTMLi tundmist.
Tüüpiliselt kirjeldatakse HTMLi päises veebilehel kasutatavat kujundust, laaditakse kujundus- või javaskripti-faile ja/või programmeeritakse javaskripti funktsioone. EISi poolt genereeritav osa päisest annab võimaluse kasutada jQuery teeki.
HTML päise sisuploki asukoht teiste sisuplokkide suhtes ei oma tähtsust, kuna HTML päise sisuplokke kasutatakse alati enne teisi sisuplokke. Kui ülesandes on mitu HTML päise sisuplokki, siis asetatakse nende sisu veebilehe päisesse samas järjekorras, milles need ülesandes esinevad.

  • No labels