Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lühivastusega küsimuse korral kuvatakse lahendajale üks sisestusväli. Ülesande koostaja sisestab küsimuse (mis ilmub lahendajale sisestusvälja ees) ning soovi korral kitsendused sisestatavale väärtusele, nimelt sisestava vastuse pikkus, mask (maski kohta vt p4.1) ja vihje.
Eeldatav vastuse pikkus annab ette lahendajale vastuse lahtri suuruse. Vihje on suvaline tekst, mis kuvatakse vastamata sisestusvälja sees vastuse asemel enne sinna lahendaja poolt vastuse kirjutamist. Kuvatakse helelillal taustal.
Lahendajale kuvatakse küsimus ning sisestusväli.

Võimalik on märkida minimaalne vastuste arv. Kui ülesandes on märgitud, et poolikut vastust ei lubata kinnitada, ei saa lahendaja enne vastust kinnitada, kui sisuplokis on vastatud. Vaikimisi on minimaalne vastuste arv null.
Mask on vastuse muster, mis esitatakse regulaaravaldise süntaksiga. Kui lahendaja sisestatud vastus ei vasta maskile, siis kuvatakse veateade ning ei võimaldata vastust kinnitada Kui kasutatakse maski, siis tuleks küsimuse väljal maski sisu inimkeeles selgitada, et lahendaja teaks, millist vastust oodatakse.
Lahtriga Vastuste arv määratakse lahendajale kuvatavate vastuse lahtrite arv, mis kõik on hinnatavad sama hindamismaatriksi järgi.
Hindamismaatriksis antakse vastus vaba tekstina.
Lühivastusega küsimuse, avatud vastusega küsimuse ja avatud vastusega lünga puhul on maatriksis lather Näidisvastus või hindamisjuhend. See kuvatakse hindajale. Kui märkeruut on sees, kuvatakse lahtri sisu ka testi sooritajale peale testi nupuga "Näita õiget vastust".
Kui märgitakse märkeruut "Kirev tekst", siis kuvatakse lahendajale tekstitoimeti niisuguste nuppudega, nagu on seadistatud ülesande sisu vormilt nupuga "Sooritaja tekstitoimeti seaded" avanevas dialoogiaknas.
Märkeruuduga "Nupuriba lahtri sees" kinnitatakse kireva teksti nupuriba lahendaja jaoks vastuse lahtri külge, muidu kuvatakse see lahendajale ekraani üleval paremal nurgas.

  • No labels