Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lahendajale kuvatakse tekst, milles ta peab täitma avatud lüngad.

Iga lünk on omaette küsimus (sellel on oma hindamismaatriks).
Lünkteksti koostamisel sisestatakse esmalt tekst ilma lünkadeta. Tekst sisestamisel on kasutada kirev tekstitoimeti, kus saab muuta kirjastiili, -suurust jms. Peale teksti esimest salvestamist lisandub tekstitoimeti ikoonide sekka avatud vastusega lünga ikoon ja matemaatilise teksti lünga ikoon .
Avatud vastusega lünk sarnaneb lühivastusega avatud küsimusele. Avatud vastusega lünga ikoonil klikkides ilmub dialoogiaken avatud lünga kirjeldamiseks. Võimalik on sisestada eeldatav vastuse pikkus, mask, vihje ning hindamismaatriks.
Hindamismaatriksis on oluline jälgida, et ID väärtus oleks ülesande piires unikaalne.
Peale dialoogiaknas salvestamist ilmub tekstitoimetis olevasse teksti uus lünk.
Tekstitoimeti akna all kuvatakse teksti eelvaadet, mis näitab, kuidas tekst lahendajale kuvatakse. Eelvaatesse ilmuvad tekstis tehtavad muudatused peale salvestamist.
Olemasoleva lünga muutmiseks tuleb lüngal teha hiirega topeltklikk. Teine võimalus on valida lünk ühe klikiga ning siis valida nupuribast selle lünga tüübile vastav ikoon. Kui kursor asub vales kohas või kui klikitakse teist tüüpi lünga ikoonil, siis avaneb lünga muutmise dialoogakna asemel uue lünga lisamise aken.
Peale lünga muutmist ja salvestamist tuleb salvestada ka sisuplokk.

  • No labels