Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lahendajale kuvatakse tekst, milles ta peab täitma valiklüngad.

Iga lünk on omaette küsimus (sellel on oma hindamismaatriks).
Lünkteksti koostamisel sisestatakse esmalt tekst ilma lünkadeta. Tekst sisestamisel on kasutada kirev tekstitoimeti, kus saab muuta kirjastiili, -suurust jms. Peale teksti esimest salvestamist lisandub tekstitoimeti ikoonide sekka valikvastusega lünga ikoon .
Valikvastusega lünga koostamine sarnaneb valikvastuse sisuploki koostamisele. Tuleb sisestada valikud ning hindamismaatriksis määrata hindepallid.
Hindamismaatriksis on oluline jälgida, et ID väärtus oleks ülesande piires unikaalne.
Peale dialoogiaknas salvestamist ilmub tekstitoimetis olevasse teksti uus lünk.
Tekstitoimeti akna all kuvatakse teksti eelvaadet, mis näitab, kuidas tekst lahendajale kuvatakse. Eelvaatesse ilmuvad tekstis tehtavad muudatused peale salvestamist.
Olemasoleva lünga muutmiseks tuleb lüngal teha hiirega topeltklikk. Teine võimalus on valida lünk ühe klikiga ning siis valida nupuribast selle lünga tüübile vastav ikoon. Kui kursor asub vales kohas või kui klikitakse teist tüüpi lünga ikoonil, siis avaneb lünga muutmise dialoogakna asemel uue lünga lisamise aken.
Valikvastusega lünkteksti erijuhtum on keemia reaktsioonivõrrand. Reaktsioonivõrradi koostamise lihtsustamiseks on võimalik kasutada eeskujuvormi, mis luuakse, kui tekstitoimeti nupuribal klikkida reaktsioonivõrrandi ikoonile . Loodud eeskujuvormis tuleb ülesande koostajal asendada lünkade sisu.

  • No labels