Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pangaga lünkteksti korral kuvatakse lahendajale tekst ning valikute pank. Tekstis on lüngad ning valikute pangas on valikud, mille seast tuleb lünkadele täide leida. Erinevalt tavalisest lünktekstist on pangaga lünkteksti korral kõikidesse lünkadesse võimalik valida ühisest valikute pangast.

Ülesande koostaja sisestab kõigepealt teksti ilma lünkadeta ning valikute hulga. Igal valikul on ID, nimetus ja minimaalse ning maksimaalse kasutuse arv. Peale salvestamist kuvatakse lünga ikoon . Igas loodud lüngas tuleb täita hindamismaatriks.
Hindamismaatriksis antakse vastus paarina, milles on valiku ID ning lünga ID. Seetõttu on oluline jälgida, et igal lüngal oleks ülesande piires unikaalne ID.
Lahendajale kuvatakse tekst ning valikute pank. Lahendaja annab vastuse, lohistades valikute pangast valikuid tekstis olevatesse lünkadesse. Kui valiku maksimaalne kasutuste arv on määramata või on suurem kui valiku tegelik esinemiste arv, siis luuakse valikust lohistamisel koopia ning algne valik jääb panka alles. Kui valik on juba kasutusel oma maksimaalse vastuste arvu määral, siis liigub valik pangast lünka ning valikute panka seda alles ei jää. Lünka lohistatud valikuid on võimalik hiljem lohistada ühest lüngast teise või viia panka tagasi.
Raadionupuga valikute kohal määratakse , kas lohistada saab ainult lünkadesse või igale poole sõnade vahele. Esimesel juhul näeb lahendaja tekstis lünki, kuhu vastus lohistada, teisel juhul on teksti lisatud lüngad ainult hindamismaatriksi jaoks olulised, lahendajale neid ei näidata ja lahendaja saab igale poole sõnade vahele pangast asju lohistada.
Sooritaja poolt lisatud kirjavahemärk eristatakse talle pisut teises toonis taustavärviga.
Pangaga lüngas on erandlik märkeruut "Vaikimisi punkte ei anta, kui on üks õige ja üks vale vastus" , mille valikuga juhul, kui vastaja on andnud ainult ühe vastuse, mis on maatriksis ja ainult ühe vastuse, mis ei ole (kokku kaks vastust), siis vale vastuse eest antavat miinuspunkti ei arvestata ja sooritaja saab punktid õige vastuse eest.

  • No labels