Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Selle ülesandetüübi korral kuvatakse lahendajale tekst, milles on teatud osad (sõnad või sõnaühendid) värvitavad. Võimalike värvide tabel on eraldi kastis. Lahendaja peab klikiga valima soovitud värvi, seejärel klikkima tekstiosadel, mida soovib selle värviga värvida. Värvi eemaldamiseks tuleb uuesti tekstiosal uuesti klikkida.
Ülesande koostaja sisestab esmalt teksti ilma märgenditeta, salvestab selle ja lisab tekstiosad samuti kui tekstiosa valiku ülesandetüübi korral. Peale esmast salvestamist märgib ikoonireale tekstiosa valiku ikoon . Koostaja valib hiirega tekstis sõnad, mida soovib värvitavaks muuta, ning klikib tekstiosa valiku ikoonil. Avaneb tekstiosa lisamise dialoogiaken. Aknas on tekstiosa andmed, milleks on küsimuse ID, tekstiosa ID (kasutusel hindamismaatriksis) ning tekst ise, mida lahendaja saab märkida. Peale dialoogiaknas salvestamist lisatakse muudetakse tekstiosa värvitavaks, mis hakkab silma teistsuguse taustavärviga.
Võimalikud värvid lisatakse värvide tabelis.
Tekstitoimeti all asub teksti eelvaade, mis uueneb peale sisuploki salvestamist.
Hindamismaatriksis antakse vastus märgitava tekstiosa ID ning värvi koodi paarina. ID-de loetelu uueneb hindamismaatriksis siis, kui sisuplokki salvestatakse.
Minimaalne ja maksimaalne valikute arv määrab, mitu tekstiosa lahendaja saab ja võib märkida.

  • No labels