Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Süsteem kuvab koostajale nelinurkse ruudustiku. Ruudustiku loomisel lisada üks rida ja/või veerg sõnaseletuse jaoks.
Kui koostaja klõpsab seni kasutamata ruudul, saab sinna lisada sõnaseletuse, märkides:

 • sõnaseletuse sisu (tekst või link varem laaditud pildi sisuplokile);
 • millises suunas sõnaseletuse ruudu suhtes tulevad tähtede sisestamise ruudud (paremale, alla, vasakule või üles);
 • sõna pikkuse - vastav arv märgitud suunas olevaid ruute muutuvad tähtede sisestamise ruutudeks (kui need veel ei ole seda mõne teise sõna osana);
 • hindamismaatriksi (õiged sõnad ja nende eest antavate punktide arvu).
  Lahendajale kuvatakse tähe sisestamise ruudud ja sõnaseletused, koostaja poolt kasutamata jäänud ruudustiku ruute lahendajale ei kuvata.
  Lahendamisel muudetakse sisestatud tähed automaatselt suurtähtedeks.
  Iga sõna on eraldi küsimus (on vastuste statistikas eraldi), mis annab punkte ainult sellise vastuse eest, kus terve sõna on õige. Ühele küsimusele võib hindamismaatriksis olla määratud ka mitu õiget vastust (hindamise seisukohast pole nõutav, et ristsõna eri sõnade õigete vastuste ühised tähed kattuks, sest kui ei kattu, siis lahendaja saab punkte ainult nende sõnade eest, mis on õiged).
  Ristsõna ülesande tõlkimisel teise keelde peaks sõnade arv jääma samaks, sõnade pikkused ja sisu võivad erineda.
 • No labels