Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taustapilt

Kõigi piltküsimuste koostamine algab taustapildi salvestamisest. Taustapilt peab olema formaadis, mida brauserid tunnevad (.png, .gif, .jpg). Kui fail üles laaditakse, siis määrab süsteem automaatselt pildi suuruse (pikkuse ja laiuse). Kui soovitakse, et pilt kuvataks lahendajale suuremana või väiksemana, siis võib pikkust-laiust muuta. Ülejäänud andmed sõltuvad piltküsimuse ülesandetüübist.

Lohistatavad pildid

Taustapildi juures võidakse kuvada pisemaid pilte, mida lahendajal on võimalik taustapildile lohistada. Ülesande koostaja saab määrata, kas lohistatavad pildid kuvatakse algselt taustapildi kõrval (vaikimisi) või all. Samuti saab määrata, kas need kuvatakse lahendajale samas järjekorras kui need on ülesandele lisatud (vaikimisi), või juhuslikus järjekorras.
Igal lohistataval pildil on ID (vaikimisi pakutakse välja automaatselt), arv (mitmes eksemplaris kuvatakse, st mitut pilti saab lahendaja lohistada), laius ja kõrgus (määratakse automaatselt vastavalt pildi suurusele, kuid on võimalik muuta), ning pildifail.
Kui lahendaja teeb lohistataval pildil topeltklõps, siis kuvatakse talle vastav pilt suurendatult. Selline võimalus kulub ära juhul, kui pilt on lohistamiseks vähendatud suuruseni, kus pildi sisu ei ole enam piisavalt hästi arusaadav.

Piirkondade määramine

Mitmes ülesandetüübis peab ülesande koostaja määrama taustapildil piirkondi. Piirkonnad võivad esineda hindamismaatriksis või olla valikute hulga rollis.
Piirkonna määramiseks valitakse esmalt hiireklikiga tabeli (hindamismaatriksi või piirkondade tabeli) rida, mis piirkonnale vastama hakkab, või luuakse uus rida. Tabelis parajasti valitud rida omandab punase taustavärvi.

Seejärel valitakse taustapildi all olevate kujundite nuppude abil piirkonna kujund, milleks võib olla ristkülik, ring, ellips või polügoon. Kui kujund on valitud, on ilmub vastava nupu ümber tume raam. Seejärel valitakse piirkonna asukoht.
Ristküliku, ringi või ellipsi asukoha määramiseks tuleb viia hiir taustapildil mingisse punkti, vajutada vasak hiire klahv alla ning lohistada hiirt kuni teise punktini, kus lastakse hiire vasak nupp lahti. Soovitud kujund joonistatakse valitud kahe punktiga määratud ristküliku sisse.
Polügooni joonistamiseks viiakse hiir esmalt taustapildi ühte punkti (millest saab polügooni üks nurk), vajutatakse vasak hiire klahv alla ning lohistatakse hiirt kuni polügooni järgmise nurgani, seal vabastatakse hiire vasak klahv ning viiakse hiir edasi. Igas järgmises punktis, kus soovitakse polügooni nurka märkida, tehakse hiirega klikk. Polügooni joonistamine lõpeb siis, kui klikitakse polügooni alguspunkti läheduses. Kõik niiviisi märgitud punktid ühendatakse polügooniks.
Kui piirkond on määratud, ilmuvad piirkondade tabeli valitud reale piirkonna koordinaadid. Piirkonna real oleval luubi ikoonil klikkides kuvatakse vastav piirkond mõneks sekundiks ergastatud olekus – nii on võimalik aru saada, millist piirkonda mingi rida kirjeldab.

  • No labels