Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pildil järjestamise ülesandetüübis on taustapilt ning piirkondade hulk. Lahendajale näidatakse kõiki piirkondi ning ta peab need järjestama. Järjestamine toimub hiireklikiga piirkonnal: esimesena valitud piirkond saab järjekorras esimeseks, teisena valitud piirkond teiseks jne. Iga piirkonna peale kuvatakse järjestamisel järjekorranumber.

Kui lahendaja soovib valikut muuta, siis on võimalik nupuga "Tühista" tühistada viimasena tehtud valik ning nupuga "Tühista kõik" korraga kõik valikud tühistada.
Valikute minimaalne ja maksimaalne arv näitab, mitu piirkonda tuleb järjekorda panna.
Hindamismaatriks ja selles kasutatavad algoritmid on samasugused kui tavalises järjestamise ülesandetüübis.

  • No labels