Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pildil märkimise ülesandetüübis kuvatakse lahendajale taustapilti ning ta peab sellel osutama ühele või mitmele kohale. Osutamine toimub hiireklikiga. Valitud kohal ilmub taustapildile väike ring. Märget on võimalik tagasi võtta, kui täpselt sellel ringil teist korda hiirega klikkida või kui vajutada nuppu "Tühista" (tühistab viimase märke) või "Tühista kõik".

Ülesande koostaja salvestab taustapildi ning hindamismaatriksi. Hindamismaatriksi igal real määratakse piirkond ning hindepallide arv, mille lahendaja saab, kui vastavas piirkonnas märke teeb. Piirkondi lahendajatele ei näidata.

  • No labels