Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Võrgutesti ülesandetüübis kuvatakse lahendajale taustapilt, millel on näha piirkonnad. Lahendaja ülesanne on teatud piirkonnad üksteisega seostada. Seostamiseks klõpsatakse piirkondadel õiges järjekorras. Lahendajale kuvatakse piirkondi ühendav joon. Kui lahendaja klõpsab valel piirkonnal, kuvatakse tekst "Sinu valik oli vale, palun vali mõni teine". Valede valikute eest on võimalik anda miinuspunkte. Kui lahendaja on kõik hindamismaatriksis märgitud piirkonnad õiges järjekorras läbinud ning klikib veel mõnel piirkonnal, tuleb teade "Oled jõudnud lõppu".
Võrguülesandel on kaks hindamismaatriksit (kaks küsimust).
Esimeses hindamismaatriksis kirjeldatakse piirkondade õige järjestus (nagu järjestusülesandes). Kui selle maatriksi ridadele on määratud punktid, siis saavad kõik lahendajad need punktid ühtmoodi, kuna selle ülesandetüübi korral peavad kõik lahendajad lõpuks piirkonnad õiges järjekorras läbima.
Teine hindamismaatriks võimaldab (negatiivseid) punkte anda valesti tehtud valikute arvu eest.

  • No labels