Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alade värvimise ülesandetüübis saab lahendaja etteantud piirkondi eri värvidega märkida. Valitud värviga mingil piirkonnal klõpsates muudab värvi kogu piirkond.
Ülesande koostaja laadib üles taustapildi ning märgib sellel värvitavad piirkonnad. Koostaja lisab loetelu värvidest ning nende tähendused.
Koostaja märgib iga piirkonna jaoks hindamismaatriksi, kus määrab, mitu punkti mingi värv selles piirkonnas annab.

  • No labels