Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lahendajale antakse helisalvestamise võimalus.
Helisalvestuse alguses vajutab lahendaja nupule "Alusta". Brauser võib kasutajalt küsida luba mikrofoni kasutamiseks. Seejärel võib lahendaja jutustama hakata. Rääkimise ajal kuvatakse heli visuaalselt diagrammil. Kui salvestamise ajal diagrammil liikumist ei toimu, siis mikrofon ei toimi või on kõne liiga vaikne. Kui lahendaja soovib ajutist pausi teha, vajutab nupule "Paus" (kui koostaja on pausi nupu lubanud). Peale pausi saab jätkata nupuga "Jätka". Kui jutt on räägitud, lõpetatakse helisalvestus nupuga "Lõpeta", mis ilmub nupu "Alusta salvestamist" asemel. Lõpetatud helisalvestust on võimalik kuulata peale lõpetamist ilmuva audiomängija abil või tühistada ja uuesti salvestada (uuesti nupp "Alusta").

  • No labels