Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisuplokile „Arvutatud väärtus" lahendaja otseselt ei vasta. Muus osas on arvutatud väärtuse küsimus sarnane ülejäänud küsimustega - sellel on vastus ja vastust saab hinnata hindamismaatriksiga. Kuid erinevalt teistest sisuplokkidest ei sisesta lahendaja vastust otseselt ise interaktsiooni teel, vaid „vastus" arvutatakse automaatselt, võttes arvesse seda, kuidas lahendaja on teistele küsimustele vastanud. Arvutatud väärtuse „vastus" arvutatakse ülesande koostaja poolt sisestatava valemi abil teiste küsimuste vastuste, saadud punktide ja tabamuste loendurite alusel. Valemite koostamist käsitleb p 4.3.
Arvutatud väärtusel on sarnaselt tavaliste küsimustega olemas hindamismaatriks, millega on soovi korral võimalik arvutatud vastuse eest punkte anda, kuid alati seda ei tehta, näiteks kui arvatatud väärtust kasutatakse testi profiililehel või tagasisidevormil vm.
Kui arvutatud väärtuse vastus ja selle eest antud punktid ei ole mõeldud sooritaja tulemuses kajastamiseks, siis märgitakse arvutatud väärtuse sisuplokis „Ära arvesta vastust tulemustes".

  • No labels