Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesandele lisatud sisuplokid kuvatakse lahendajale üldjuhul niisuguses järjestuses, nagu ülesande koostaja neid ülesande sisu lehel näeb, ning üksteise järel. Kuid sisuplokid ei pea alatiseks jääma sellesse järjekorda, milles need loodi. Ülesande sisu lipikul kuvatakse kõik sisuplokid üksteise all. Ülesande muutmise õigus olemasolul on võimalik olemasolevate sisuplokkide järjekorda muuta, lohistades neid hiirega üksteise suhtes teise kohta. Peale lohistamist on vajalik uus järjekord salvestada.
Lisaks sisuplokkide järjekorrale on võimalik ülesande sisu lipikul lehel muuta ülesande nimetust ning lahendusjuhist. Lahendusjuhis kuvatakse lahendajale ülesande lahendamisel.

  • No labels