Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koostame esimese variandina lihtsa avatud vastusega lünga, kuhu ühte lahtrisse soovime tekstilist vastust ja ülejäänutesse numbrilist.
Pilt 1.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Selleks, et oleks võimalik ülesandes luua lünkasid/lahtreid, tuleb peale avatud vastusega lünga ülesande sisuploki lisamist see kõigepealt salvestada. Seejärel ilmub teksti sisestamise lahtri tööriistaribale nupp, millele klõpsates saab luua lahtreid/lünkasid.
Pilt 1.2 - tekstiredaktori tööriistariba

Avanenud aknas on koos nii lünga kohta käivad väljad kui ka vastuse hindamine. Lünga kohta käivad väljad nagu Eeldatav vastuse pikkus, Mask, Vihje, Laad ja Kirev tekst ei ole kohustuslik täita, kuid sõltuvalt ülesandest on neid vaja kasutada. Vaata LISA 1 selgitusi erinevate väljade funktsionaalsuse kohta.
Pilt 1.3 - avanev aken, mille kaudu lisada avatud vastusega lünk ja hinnata vastust

Antud näite puhul loome esmalt 3x2 tabeli, kus esimene rida on märgitud tabeli päiseks ja mille all, teises reas on üks lahter vastuse kirjutamiseks. Kuna esimeses lahtris soovime õigeks lugeda täpselt "Na" vastuse, siis teeme selle jaoks väikese/kitsa lünga (Eeldatav vastuse pikkuseks määrame 2). Seejärel paneme Väärtuse tüübiks Tekst, linnukese Eristatakse suur- ja väiketähti järgi (vältimaks "na" või "NA" õigeks lugemise) ning Vastuse lahtrisse kirjutame "Na" ning jälgime, et Arvutihinnatava järel oleks samuti linnuke.
Pilt 1.4 – esimese lahtri parameetrid

Järgmised lahtrid koostame sama moodi, ent kuna seal eeldame numbrilisi väärtuseid, siis Väärtuse tüüp on neil täisarv. Kui on vaja kasutada komakohtadega arve, siis tuleb määrata väärtuseks reaalarv ning sellisel juhul võib vastuse lisamisel komakohad eraldada ka kas punktiga või komaga (mõlemaid arvestatakse komakohtade eraldajatena, st pole vaja kahte eraldi vastust lisada). Erinevate väärtuste tüüpide puhul muutuvad maatriksi väljad ning nendega koos ka vastav funktsionaalsus. Rohkem erinevate väljade kasutamise eesmärkidest ja funktsioonidest saab vaadata LISA 1-st.
Pilt 1.5 – koostaja vaade kui kõik lahtrid on sisestatud (lahtrite sees on märgitud Küsimuse ID)


  • No labels