Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Selles variandis palume lahendajal teisendada kümnendmurd harilikuks murruks. Selle jaoks loome esmalt murrujoone (selle tegemiseks kasutame tööriistaribal nuppu) ja teeme ühe lünga murrujoone peale ja teise selle alla. Kuna soovime kitsaid kastikesi, siis Eeldatav vastuse pikkus kirjutame "2". Mõlemal lüngal määrame Väärtuse tüübiks Täisarv, märgime linnukesega Arvutihinnatav ja kirjutame õige vastused.
Kuna selles ülesandes soovime lahendajale anda punkti vaid siis kui ta on mõlemad lüngad õigesti täitnud, siis selle jaoks anname mõlema vastuse eest 0,3 punkti ja paneme linnukese Punktid ümardatakse sisuploki piires ette. Sellisel juhul kui lahendaja täidab korrektselt ära mõlemad lüngad saab ta 0,3 + 0,3 ehk kokku 0,6 punkti, mis ümardatakse lähima täisarvuni (ehk 1 punktini). Juhul kui on vaid ühes lüngas õige vastus, siis 0,3 ümardatakse 0 punktini, mille lahendaja selle ülesande eest ka saab.
Pilt 2.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

  • No labels