Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Selles variandis koostame tavaliste lahtrite asemel kireva teksti võimalusega lüngad, kus lahendaja peab sisestama keemiliste ühendite valemeid kasutades alaindekseid.
Pilt 4.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Teeme tabeli 4x2, kus esimese rea määrame tabeli päiseks. Lahtrid luuakse teise veergu ja Väärtuse tüübiks on nende puhul Tekst. Selleks, et oleks võimalik kasutada vastuse sisestamisel alaindeksit, märgime linnukese Kirev tekst ette. Kuna keemilistes valemites on oluline eristada ka suur- ja väiketähti, siis paneme linnukese ka Eristatakse suur- ja väiketähti järgi. Seejärel kirjutame vastuse lahtrisse, mille sisestamise väli on nüüd suurem ja rikastatud ülal oleva tööriistaribaga, korrektse vastuse (nt HNO3), märgime lõpus oleva numbri ning klõpsame tööriistaribal nupule, et muuta see valemi alaindeksiks. Võimalik on kasutada ka ülaindekseid, korrutus ja jagamismärke, murde jne. Lahendaja poolt sisestatud vastus peab täpselt klappima koostaja poolt märgitud vastusega, st õige on vaid HNO3 mitte aga HNO3.
Pilt 4.2 – Kireva teksti vastuse kast koos seal üleval oleva tööriistaribaga

Järgmise lahtri puhul toimime täpselt sama moodi, ent kuna küsitud on etanooli valemit, mida on võimalik kahel viisil kirjutada, siis märgime siia vastuste alla ka mõlemad variandid. Viimase loome sarnaselt esimesele.
Pilt 4.3 – Kireva teksti vastuse kast koos kahe erineva vastusega


Pilt 4.4 – koostaja vaade tulemusest

  • No labels