Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Avatud vastusega küsimuse puhul saab luua ühe küsimuse sisuploki kohta, mis on erinev avatud vastusega lünga puhul, kus sai ühte sisuplokki mitmeid lünkasid teha erineva hindamismaatriksiga. Teeme selle variandi puhul lihtsa avatud vastusega küsimuse, kus lahendaja peab kirjutama aine nimetuse, aga samas kus on mitu erinevat õiget varianti ja kus kasutame vastuste hindamisel ka lihtsat regulaaravaldist (vt täpsemalt LISA 2).
Pilt 5.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Kohe pärast avatud vastusega küsimuse sisuploki loomist ilmuvad ekraanile korraga kõik väljad, mida selle küsimuse puhul täita saab (vt seletused LISA 1).
Pilt 5.2 – avatud vastusega küsimuse täitmata sisuplokk

Märgime ära esmalt kasti kohta käivad parameetrid (rea pikkus, ridade arv) ning seejärel kirjutame Vihje lahtrisse: "Kirjuta aine nimetus", et anda lahendajale teada, et ta peab kirjutama aine nimetuse, mitte valemi – see tekst kuvatakse lahtri sees niikaua kuni lahendaja sinna klõpsab ja oma vastuse kirjutab. Sama väli on olemas kõikide avatud vastustega ülesandetüüpides.
Vaatame, et Väärtuse tüüp oleks Tekst ning seejärel saame panna linnukese ka Võrdlemine regulaaravaldisega (kogu vastus) ja Arvutihinnatav järgi. Regulaaravaldist kasutame selles näites selleks, et olla vastuse hindamisel paindlikum kirjavigade suhtes. Näiteks ootame korrektse vastusena kas "süsihappegaas" või "süsinikdioksiid", aga loeme õigeks ka "süsihapegas" või "süsinikdioksid". Seetõttu lisame kaks regulaaravaldisega vastust ja ühe ilma, mis kuvatakse hiljem lahendajale kui õige vastusena. Seetõttu paneme sellele variandile, mida lahendajale hiljem kuvatakse, Õige lahtrisse linnukese (juhul kui ühtegi lahtrit pole linnukesega märgitud, siis kuvatakse lahendajale kõige esimene vastus). Salvestamisel ongi küsimus/sisuplokk lahendamiseks valmis.
Pilt 5.3 – avatud vastusega küsimuse täidetud sisuplokk (koostaja vaade)

  • No labels