Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Eelmises variandis pidi lahendaja kirjutama vastuseks aine nimetuse, aga juhul kui soovime talt hoopis aine valemit, siis selleks tuleks esmalt märkida linnuke Kirev tekst ette, mis võimaldab kirjutada valemeid, lisada matemaatilisi või muid sümboleid. Teiseks, kui soovime et nupuriba oleks tal kohe lahtri sees, siis märgime ka linnukese Nupuriba lahtri sees ette (nupuriba on võimalik lahtri sisse viia ainult avatud vastusega küsimuse puhul, mitte avatud lünga puhul, kus nupuriba on alati lahtrist väljas).
Pilt 6.1 - näide tulemusest kui kasutada kirevat teksti ja viia nupuriba lahtri sisse (lahendaja vaade)

Kuna selles ülesandes soovime lahendajalt saada kahte vastust, siis märgime Vastuste arv lahtrisse "2", mille tulemusena tekib vastuse kirjutamiseks kaks täpselt ühesugust lahtrit (pilt 6.1). Kuigi lahendajalt küsitakse kahte vastust, siis õigeid vastuseid sellele küsimusele on kokku neli. Seetõttu märgimegi kõik variandid õigete vastustena, mille tulemusena võib lahendaja ükspuha millise neist emba-kumba lahtrisse kirjutada ja see loetakse õigeks.

  • No labels