Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Lühivastusega küsimuse koostamine toimub täpselt sama moodi nagu avatud vastusega küsimuse koostamine. Põhiline erinevus seisneb selles, et koostaja ei saa määrata vastuseakna kõrgust. Sisuliselt on lühivastusega küsimus ühe väiksema vastuseaknaga küsimus, mis lahendaja jaoks sarnaneb visuaalselt avatud vastusega lünga ülesandega, erinevusega, et talle esitatakse vaid üks vastuse lünk. Kui on täidetud vaid sisulise töökäsu lahter, siis lahendaja näeb sisulist töökäsu ja selle järgi samas reas vastuselünka (pilt 6.1). Kui aga on täidetud nii sisuline kui ka tehniline töökäsk, siis vastuselünk ilmub eraldi reas (pilt 6.2).
Pilt 7.1 - lühivastusega lünga ülesanne, kus vastuseaken on küsimusega samal real (lahendaja vaade)


Pilt 7.2 - lühivastusega lünga ülesanne, kus vastuseaken on küsimusega eraldi real (lahendaja vaade)

  • No labels