Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Regulaaravaldisi saab kasutada nii Mask väljas kui ka tekstilise vastuse lahtris (viimase puhul peab olema määratud, et vastust võrreldakse regulaaravaldisega). Järgnevalt on ära toodud põhilisemad regulaaravaldiste koodid, mida saab omavahel ja koos tekstiga kombineerida.

Kood

Funktsioon

Näide

abc

Täpselt sama vaste (tähemärgid)

Valem: abc
Õige: abc

123

Täpselt sama vaste (numbrid)

Valem: 123
Õige: 123

.

Ükspuha mis sümbol (sh kõik tähemärgid ja numbrid)

Valem: a.c
Õiged: abc, axc, a5c, a@c, jne...

?

Valikuline sümbol (sümbol võib olla aga võib ka mitte olla – kehtib vasakul pool olevale sümbolile)

Valem: ab?c
Õiged: abc, ac

*

Null või enam kordust koodile, mille järgi see kirjutatakse

Valem: abc*d
Õiged: abd, abcd, abcccd, abccccd, jne...

+

Üks või enam kordust koodile, mille järgi see kirjutatakse

Valem: abc+d
Õiged: abcd, abccd, abcccd, jne...

\d

Iga numbriline väärtus

Valem: abc\d
Õiged: abc1, abc2, abc5, jne...

\w

Iga tähemärk või number

Valem: \wabc
Õiged: 1abc, 8abc, oabc, Mabc, jne...

^

Mitte ehk muudab järgneva koodi vastupidiseks/keelavaks

Valem: ^\dabc
Õiged: aabc, oabc, Xabc, @abc, jne...

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="c32a2ae7-1570-4542-8bb1-8b8e8c570634"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[a-z]

Iga täht vahemikus a-z (võib ka kasutada nt: a-f või e-m)

Valem: 12

[a-z]

3
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
Õiged: 12a3, 12b3, 12G3, jne...

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="7ca02a5f-cc54-4ad6-b0d8-958826b422bd"><ac:plain-text-body><![CDATA[

[0-9]

Iga number vahemikus 0-9

Valem: 12

[3-5]


]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
Õiged: 123, 124, 125

(s

5)

Kas üks või teine sümbol

Valem: kas(s|5)
Õiged: kass, kas5


Veel kasulikke näiteid eelnevate koodide põhjal.

Ülesanne

Näide

Lugeda õigeks vastused CO ja CO2

Valem: CO2?
Õiged: CO, CO2

Lugeda õigeks vastused süsinikoksiid, süsinikdioksiid ja süsiniktrioksiid

Valem: süsinik(di|tri)?oksiid
Õiged: süsinikoksiid, süsinikdioksiid, süsiniktrioksiid

Lugeda õigeks kõik vastused, mis algavad H2SO-ga ja mis lõpeb numbriga 2-5.

Valem: H2SO

[2-5]


Õiged: H2SO2, H2SO3, H2SO4, H2SO5

Lugeda õigeks kõik vastused, mis sisaldavad COOH (kas alguses, keskel või lõpus).

Valem: .*COOH.*
Õiged: CH3COOH, HCOOH, CH2(COOH)2, jne...


  • No labels