Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Küsimuse ID - valikurühma tunnus, mille järgi kuvab süsteem vastuste statistikat. Sama küsimuse ID-ga valikud käsitletakse sisuploki sees ühe küsimusena ning tulemused antakse nende valikute kohta tervikuna ja sõltumatult teiste Küsimuse ID-ga valikutest. Küsimuse ID olema iga valikurühma kohta unikaalne (nt A, B, C jne).
Tekstiosa ID - on valikurühmas oleva valiku unikaalne tunnus, mille järgi eristatakse selle teistes rühmas olevatest valikutest. Tekstiosa ID peab iga variandi puhul olema unikaalne (nt 1, 2, 3, 4 jne). Küsimuse ja Tekstiosa ID kombinatsioonid ei tohi ülesande piires korduda (nt kui kahes sisuplokis püüda kasutada samu ID-sid, siis süsteem ei lase uut sisuplokki enam salvestada.

  • No labels