Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Küsimuse miinimumpunktid
Punktide arv, mis antakse igaljuhul, isegi siis kui kõik tehtud valikud olid valed või kui ületati neljandas lahtris määratud vastuste arv (viimase puhul vaata variant 4).
Küsimuse maksimumpunktid
Üldjuhul jätta märkimata, sest maksimumpunktid arvutatakse automaatselt kokku lisatud vastuste järgi (vaata: variant 4). Maksimumpunktid on piir, millest rohkem lahendaja punkte saada ei saa. Näiteks kui küsimuses on 4 õiget vastust, kus iga õige annab 1 punkti, siis lahendaja peaks kokku saama 4p, kuid kui maksimumpunktideks on määratud 2, siis ta sellest rohkem ei saa (nii kahe, kolme kui ka nelja õige vastuse puhul saab ta ikkagi 2p).
Vaikimisi punktid vastuse eest, mida maatriksis pole
Siin on võimalik määrata miinuspunkte. Näiteks kui on 5 valikuga ülesanne, kus iga õige vastus annab 1p ja vale -1p ja õiged vastuseid on küsimuses 2. Sellisel juhul kui valikute arvu ei piirata ja lahendaja valib viiest variandist kolm (samas kui õiged on ainult kaks), siis saab ta 2p õigete variantide eest ning -1p vale variandi eest st kokku 1p.
Vastuste arv, mida ületades antakse miinimumpallid
Siin on võimalik määrata vastuste arv, mida ületades antakse esimeses lahtris määratud punktide arv (mis on vaikimisi "0"). Näiteks sarnaselt eelmisele, kui meil on 5 valikuga ülesanne, kus iga õige vastus annab 1p ja vale vastus punkte ei anna ja kus õigeid vastuseid on 2. Kui paneme, et vastuste arv, mida ületades antakse miinimumpallid on 2, siis kui lahendaja valib kolm vastust, siis saab kogu küsimuse eest 0p, isegi kui tal oli valitud kaks õiget vastust. Vaata: variant 4.
Õigete vastuste vähim lubatud arv
Siin saab ära määrata mitu vastust peab olema õiged, selleks, et punkte saada. Kui õiged on 2 vastust, ent lahendaja vastab kahest ühe ära, siis sellele vaatamata ta ei saa ühtegi punkti.
Minimaalne valikute arv
Kui testiliik näeb ette, et poolikut vastust ei lubata kinnitada, või kui lahendatakse ilma testita ning ülesande koostaja on teinud linnukese "Poolikut vastust ei lubata kinnitada (ilma testita lahendades)", siis ei ilmu järgmisele ülesandele mineku või vastuste kinnitamise nuppu enne, kui minimaalne nõutud arv vastuseid on antud. "Poolikut vastust ei lubata kinnitada (ilma testita lahendades)" asub ülesande sisu vormil (seal, kus saab valida uut ülesandetüüpi), vormi allosas.
Maksimaalne valikute arv
Siin saab ära määrata mitu valikut lahendajal teha lubatakse. Näiteks kui on määratud "1", siis saab valikvariantide vahel teha ühe valiku. Kui on määratud "2" või enam, siis saab lahendaja teha täpselt niipalju valikuid nagu on määratud ning selle ületades kuvatakse talle teade, et valikute arv on täis ja süsteem ei luba rohkem valikuid teha.

  • No labels