Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koostame esimese variandina lihtsa ühe õige variandiga küsimuse.
Pilt 1.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Selleks lisame valikvastustega küsimuse sisuploki, kus on koos nii sisuploki kohta käivad väljad, vastuste lisamine ja nende hindamine. Vaata LISA 1-st erinevate väljade tähendusi.
Pilt 1.2 – valikvastustega küsimuse täitmata sisuplokk

Täidame ära nii sisulise kui ka tehnilise töökäsu, määrame maksimaalseks valikute arvuks "1" kuna on ainult üks õige variant ning lisame Valikud alasse vastused kasutades Lisa (1) nuppu.
Pilt 1.3 – täidetud töökäsud ja neli lisatud valikuvarianti

Kui valikuvariandid on sisestatud, siis võime kas kohe lisada õige vastuse (sellisel juhul kuvatakse õige vastuse lisamisel vaid vastusevariandi ID) või salvestame sisuploki ja lisame õige vastuse seejärel (sellisel juhul kuvatakse õige vastuse lisamisel peale ID ka selle nimetus). Iga uue vastuse saab lisada kasutades Lisa (2) nuppu (vt pilt 1.2).
Pilt 1.4 – vastuste lisamine ja nende hindamine

Märgime õige vastusena selle ühe ja õige variandi ning klõpsame Salvesta. Valikvastustega küsimuse ülesanne ongi nüüd valmis.
  • No labels