Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Minimaalne valikute arv
Kui on seadistatud, et peab vastama vähemalt kohustusliku arvu küsimusi, siis sellel väljal määratakse, kui palju on kohustuslik vastata (enne selle arvu vastamist ei ilmu järgmisele ülesandele mineku nuppu). Tegemist on funktsionaalsusega, mida rakendatakse testides ehk üldjuhul seda lahtrit täita pole vaja. Kui ülesandes on määratud "Poolikut vastust ei lubata kinnitada (ilma testita lahendades)", siis see väli hakkab tööle ka üksiku ülesande puhul.
Maksimaalne valikute arv
Maksimaalne valikute arv, mida lahendaja saab teha. Kui selle väärtus on "1", siis kuvatakse raadionupud ja lahendaja saab ühe valiku teha, kui see on "2" või enam, siis kuvatakse kastikesed ja lahendaja saab nii mitu valikut teha kui määratud on. Maksimaalsete valikute ületamisel kuvatakse lahendajale vastavasisuline teade.
Vastuste sisestamine (p-testis)
Seda välja e-ülesannete puhul ei kasutata.
Valikud alas olevad lahtrid
Kirev tekst
Tehes siia linnukese on võimalik koostajal sisestada variante, mis sisaldavad näiteks ala- või ülaindekseid (nt valemitel keemias), korrutus ja jagamismärke ning murde või muid erimärke ja vormindatud teksti.
Nupurea lukustamine
Selle valiku tegemisel lukustub kireva teksti sisestamiseks vajalik tööriistariba lehekülje üles. Nupurea lukustamine osutub mugavaks siis, kui on tehtud palju lahtreid ja on vaja kirevat teksti sisestada, mistõttu pole vaja lehekülge üles-alla koguaeg kerida.
ID
Konkreetse valikuvariandi ID – seda käsitsi muuta pole vaja.
Nimetus
Valikuvariandina kuvatav tekst.
Vastuse hindamise alas olevad lahtrid
Küsimuse ID
Tunnus, mille järgi kuvab süsteem vastuste statistikat. Küsimuse ID peab olema iga lahtri kohta unikaalne (A, B, C jne) ja üldjuhul süsteem määrab automaatselt unikaalse ID (probleemid võivad aga tekkida küsimuste kopeerimisel).
Küsimuse miinimumpunktid
Punktide arv, mis antakse igaljuhul, isegi siis kui kõik tehtud valikud olid valed.
Küsimuse maksimumpunktid
Üldjuhul jätta märkimata, sest maksimumpunktid arvutatakse automaatselt kokku lisatud vastuste järgi (vaata: variant 4). Maksimumpunktid on piir, millest rohkem lahendaja punkte saada ei saa. Näiteks kui küsimuses on 4 õiget vastust, kus iga õige annab 1 punkti, siis lahendaja peaks kokku saama 4p, kuid kui maksimumpunktideks on määratud 2, siis ta sellest rohkem ei saa (nii kahe, kolme kui ka nelja õige vastuse puhul saab ta ikkagi 2p).
Vaikimisi punktid vastuse eest, mida maatriksis pole
Siin on võimalik määrata miinuspunkte vale vastuse eest.
Kindlasti tuleks jälgida, et Arvutihinnatav oleks linnukesega märgitud, vastasel juhul selle küsimuse vastust automaatselt ei hinnata.

  • No labels