Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koostame esimese variandina tavalise lünkteksti, kus teksti sisse on viidud rippmenüüd.
Pilt 1.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Selleks lisame valikvastustega lünga sisuploki, kuhu saab teksti küll kohe sisestada, ent rippmenüü loomiseks peab selle sisuploki enne salvestama, misjärel ilmub tekstiredaktori tööriistaribale nähtavaks rippmenüü loomiseks vastav nupp:

Täidame uues sisuplokis ära nii sisulise kui ka tehnilise töökäsu, lisame tekstivälja lünkteksti, määrame teksti reakõrguseks 1,6 ja rööpjoonduse. Selleks, et rippmenüüd luua, klõpsame hiirega tekstis sinna kohta, kuhu soovime selle lisada ja vajutame tööriistaribal nuppu.
Seejärel avaneb rippmenüü loomiseks vastav aken (pilt 1.2). Valikvariandid lisatakse üles, Valikud alasse Lisa (1) nuppu kasutades, kuhu märgitakse igasse Nimetus lahtrisse valikvariandid. Õiged vastused lisatakse aga Vastuse hindamise alasse, kasutades Lisa (2) nuppu. Hindamismaatriksi täitmisel tuleb lisada valikuvariantidest õige valikuvariant (valikuvariantidena kuvatakse valiku ID kood) ning määrata selle vastuse eest antavad punktid. Vajutades Salvesta lisatakse valikvastustega lünk tekstiosa lahtrisse. Juhul kui on vaja lünga andmeid (vastuseid või nende hindamist), siis tuleb tekstiredaktoris teha vastava lünga peal hiirega topeltklõps.
Pildil 1.2 on kujutatud ühe loodud valikvastustega lünga andmeid. Küsimuse ID peab olema kõigil lünkadel unikaalne ja süsteem paneb automaatselt igale järgnevale loodud rippmenüüle uue Küsimuse ID, ent probleemid Küsimuse ID-ga võivad tekkida sisuploki kopeerimisel.
Juhul, kui on tarvis vastuste lisamisel kasutada HTML koodi, siis tuleb panna linnuke HTMLi kujul sisestamine ette. See annab võimaluse vastustes kasutada näiteks üla- ja alaindekseid, mille saab lisada koodiga <sub>alaindeks</sub> ja <sup>ülaindeks</sup> (näiteks H<sub>2</sub>O). Selliseid HTML koodi sisaldavaid lünkasid võidakse kuvada teistest veidi teistsugusena.
Pilt 1.2 – valikvastustega lünga loomisel avaneva akna täidetud versioon


Pilt 1.3 – näide tulemusest (koostaja vaade)

  • No labels