Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viimase variandina teeme veidi keerulisema valikvastustega lünga ja pangaga lünga kombineeritud ülesande. Selles ülesandes anname lahendajale ette ainevalemi, mille kohta ta peab rippmenüüs valima õige aineklassi ning seejärel vastuste pangast lohistama ainenimetuse lahtrisse sobiva variandi. Tehniline töökäsk sellise kombineeritud ülesandetüübil on: "Klõpsa rippmenüül ja vali õige vastus, siis vali vastuste pangast lünka sobiv variant, klõpsa sellel ja lohista õigesse lünka. Vabasta hiire klahv alles siis, kui lünk on muutunud halliks."
<span style="color: #bb5701"><em>Pilt 3.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)</em></span>

Alustame sellega, et loome pangaga lünga sisuploki. Täidame ära küsimuse ja tehnilise töökäsu väljad ning salvestame sisuploki. Seejärel koostame sinna standardsete parameetriga 3x4 tabeli (veerge 3; ridu 4) ja milles esimese rea määrame tabeli päiseks. Ülejäänud lahtrid märgime ära ning määrame neile helehalli taustavärvuse #F9F7F7 või rgb(249, 247, 247) värvikoodiga ning joondame teksti horisontaalselt ja vertikaalselt keskele.
Lisame lehekülje allolevasse valikute alasse vastuste panka kõik vastused, mis lahendajale kuvatakse ja nende kasutuste arvu. Kui see on tehtud, siis salvestame uuesti sisuploki selleks, et kui me nüüd hakkame lünkasid looma, et need äsja lisatud variandid oleksid seal nähtaval ja saaksime hindamismaatriksis õiged variandid valida. Nüüd, lisame tabeli viimasesse veergu pangaga lüngad ja määrame igasse lünka õige vastuse.
Pangaga lünga ülesanne on nüüd sisuliselt toimiv ja valmis. Selleks, et oleks võimalik kombineeritud ülesannet saada, kus pangaga lünga ülesanne sisaldab endas valikvastustega lünga ülesannet, peame lisama ühe ülesande sisuplokid teise ülesandesse. Seda on võimalik teha, kasutades tekstiredaktori tööriistaribal olevat [P] nuppu:

Kui sisuplokki lisatakse üks [P], siis selles kohas, kuhu see lisati, kuvatakse sellest järgmise sisuploki sisu. Kui neid lisatakse kaks või kolm, siis sellest sisuplokist järgmised kaks või kolm sisuplokki võetakse järjest ja nende sisu kuvatakse siin kõik koos järjest. Selle paremini mõistmiseks teeme antud ülesande lõpuni.
Sellesse tabelisse, mis me pangaga lünga sisuplokis koostasime, soovime nüüd teise veergu igasse lahtrisse tekitada rippmenüü ehk soovime sinna saada valikvastustega lünga sisuploki. Kuna me soovime tekitada kolm rippmenüüd, igasse lahtrisse, siis selleks klõpsame esimeses lahtris ning lisame sinna sisuploki kasutades tööriistaribal olevat [P] nuppu ning sama moodi lisame selle ka teise ja kolmandasse. Lahendaja vaates kuvataksegi tabelisse lihtsalt [P] ja järgmiste sisuplokkide sisu kuvatakse vaid lahendajale.
<span style="color: #bb5701"><em>Pilt 3.2 - näide tulemusest (koostaja vaade)</em></span>

Salvestame nüüd pangaga lünga sisuploki, millega on nüüd kõik korras. Kuna me lisasime sinna kolm [P], siis me peame nüüd koostama kolm sisuplokki, mis seal kuvatakse. Selleks, et igas lahtris kuvada rippmenüüd, me loome valikvastustega lünga sisuploki, mille sisse teeme ühe rippmenüü (st muud teksti sinna ei lisa). Esimese valikvastustega lünga sisuploki õigeks vastuseks määrame selle, mis meil pangaga lünga tabelis esimese vastusena seal olema peaks. Sama moodi teeme teise valikvastustega lünga sisuploki ja määrame õigeks vastuseks järgmise õige vastuse jne. Lõpuks peaks sisuplokkide järjestus olema järgnev, nagu näha pildil 3.3.
<span style="color: #bb5701"><em>Pilt 3.3 – sisuploki kasutamine teise sisuploki sees – järjestamise loogika</em></span>

Kui pangaga lünga sisuplokk sisaldab endas kolme [P] ja sama palju rippmenüüd sisaldavaid valikvastustega lünga sisuplokke on peale seda loodud, siis ülesanne ongi lahendamiseks valmis.

  • No labels