Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


HTML kujul sisestamine
Selle linnukesega märkimine annab võimaluse kasutada rippmenüüs valikuvariantides HTML koodi. Näiteks selleks, et saada tulemuseks CO2 peame kirjutama lahtrisse: CO<sub>2</sub> või CO32- saamiseks: CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>
Sisuploki maksimumpunktid
Maksimumpunktid mis selle sisuploki eest on võimalik saada, isegi siis kui õiged vastused annavad kokku rohkem punkte.
Küsimuse ID
Tunnus, mille järgi kuvab süsteem vastuste statistikat. Küsimuse ID peab olema iga lahtri kohta unikaalne (A, B, C jne) ja üldjuhul süsteem määrab automaatselt unikaalse ID (probleemid võivad aga tekkida küsimuste kopeerimisel).
Küsimuse miinimumpunktid
Punktide arv, mis antakse igal juhul, isegi siis kui kõik tehtud valikud olid valed.
Küsimuse maksimumpunktid
Üldjuhul jätta märkimata, sest maksimumpunktid arvutatakse automaatselt kokku lisatud vastuste järgi (vaata: variant 4). Maksimumpunktid on piir, millest rohkem lahendaja punkte saada ei saa. Näiteks kui küsimuses on 4 õiget vastust, kus iga õige annab 1 punkti, siis lahendaja peaks kokku saama 4p, kuid kui maksimumpunktideks on määratud 2, siis ta sellest rohkem ei saa (nii kahe, kolme kui ka nelja õige vastuse puhul saab ta ikkagi 2p).
Vaikimisi punktid vastuse eest, mida maatriksis pole
Siin on võimalik määrata miinuspunkte vale vastuse eest.
Arvutihinnatav
Siin peab olema linnuke, sest vaid sel juhul hinnatakse küsimus süsteemi poolt automaatselt.
Laad
Konkreetse lünga (kujunduslik) stiil, mida üldjuhul kasutada pole vaja.  • No labels