Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


LISA 1-s toodud selgitusi siin eraldi dubleerida, seega vt LISA 1 alla, kui siit selgitust ei leia.
Lahendaja saab pangast lohistada: lünkadesse
Pangaga lünga tavapärane variant, mida käsitleti nii variandis 2 kui ka 3. Sellisel juhul tehakse teksti kindlasse kohta lünk, millesse lahendaja peab vastuse lohistama.
Lahendaja saab pangast lohistada: teksti sisse sõnade vahele
See valik annab võimaluse ülesanne koostada nõnda, et lahendajale pole mitte ette antud kindlat kohta, kuhu vastus lohistada, vaid peab ise leidma sobiva koha teksti sees, kuhu oma vastus viia.
Vaikimisi punkte ei anta, kui on üks õige ja üks vale vastus
Kasutatakse punktuatsiooni hindamiseks tasemetöödes. Täpsema info funktsionaalsuse kohta saamiseks pöörduda EIS-i tugiisiku poole.
Valikud alas: Nimetus
Vastusevariandi nimetus, mis lahendajale vastuste pangas kuvatakse.
Valikud alas: Kasutus max
Siin märgitud arv määrab ära mitu korda seda vastust saab kasutada. Kui see on 1, siis peale esimest kasutamist kaob see vastuste pangast ära, kui aga 2, siis peale esimest lohistamist jääb see vastus sinna alles ja seda saab veel korra kasutada jne.
Vastuse hindamine: Valiku ID
Vastus, mis loetakse selles lüngas õigeks. Juhul kui soovitakse õigeks lugeda mitu erinevat vastust, siis märkida iga õige vastus eraldi reale ja märkida selle rea Õige lahtrisse linnuke, mida soovitakse hiljem lahendajale õige vastusena näidata.

  • No labels