Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

ID 4622 test keskkonnas

Valikvastustega küsimus on üsna lihtne ülesandetüüp. Võimalik on koostada kahte viisi ülesandeid: 1) lahendaja saab valida erinevate vastustevariantide vahel vaid ühe ning 2) lahendaja saab valida mitu varianti. Tehniline töökäsk ühe valikuvariandiga ülesande puhul on: "Vali õige vastus sobival nupul klõpsates." ja töökäsk mitme valikuvariandiga ülesande puhul on: "Vali X õiget vastust sobivatel kastikestel klõpsates." kus X on õigete vastuste arv.

Sisukord:


  • No labels