Siit leiate juhendi, kuidas saab kooli administraator õpilasi testil määrata soovitud ruumidesse ning kuidas määrata suulise osa eksami toimumise ajad.

Tsentraalsed testid –>Testi läbiviimise korraldamine. Kui mõni eksam koosneb mitmest osast, nt suuline ja kirjalik, siis on need loetelus kuvatud eraldi (vastamise vorm on vastavalt suuline ja kirjalik).

2021. aasta e-tasemetööde kõik osad korraldatakse kui kirjalikke.

Kirjaliku osa ruumide määramine

  • Klõpsata kirjalikul testi osal või märgil "Määramata" testi nimetuse järel veerus Ruumid.
  • Avaneb ruumide ja sooritajatega sakk. Kui soovitakse eksamit korraldada konkreetses ruumis, peab see olema kirjeldatud (Püsiruumide haldus, avaneb eraldi aknas, pärast kirjeldamist ja salvestamist aken ristiga sulgeda).
  • Nupuga Vali ruumid –> märkida selleks testiks vajalikud ruumid nupuga Lisa –> Määrata iga ruumi kellaaeg ->Salvesta.
  • Õpilaste kindlasse ruumi suunamiseks märkida jaotises Testisooritusruumid üks ruum –> jaotises Sooritajad märkida sooritajad –> Suuna valitud ruumi.

  • Kui testile on registreeritud valim ning valim peab sooritama testi kindlal kuupäeval, ei saa valimisse kuuluvaid õpilasi tõsta teise kuupäevaga ruumi.
  • Kui e-testil ei ole tsentraalset toimumise alguskellaaega määratud, on vaja see igale ruumile lisada.

 • Kellaaja määramiseks klõpsata "Vali ruumid", kirjutada testi toimumise algusaeg ning salvestada.

Suulise osa kuupäevade ja ruumide määramine (paberil toimuvad eksamid)

  • Klõpsata suulisel testiosal.
  • Jaotises Testisooritusruumid –> Vali ruumid –> valida toimumise kuupäev –> Lisa –> Salvesta
  • Kui suuline osa toimub mitmes ruumis või mitmel päeval, siis ruumide lisamine toimub analoogselt kirjaliku osa ruumide lisamisega. Iga ruumi juurde saab nii mitu kuupäeva märkida, mitmel päeval test toimub. Vaikimisi on ruumi juures varaseim kuupäev.
  • Õpilaste kindlasse ruumi suunamiseks märkida jaotises Testisooritusruumid üks ruum –> märkida sooritajad –> Suuna valitud ruumi
  • Soovi korral märkida iga õpilase suulise eksami algusaeg –> Salvesta kellaajad

Harno, 2021


 • No labels