Elektroonilise tasemetöö läbiviimise vormilt saab testi administraator minna pärast seda, kui kõik õpilased on testi lõpetanud, toimumise protokolli täitmisele. Selleks klõpsata lehe all paremas servas lingil „Testi toimumise protokoll“.

  • Kui protokolli täidab kooli administraator, saab ta sellele Tsentraalsed testid –> Testi toimumise protokolli koostamine.
  • Avanenud protokollis on märgitud osalejaks kõik need õpilased, kes on testi lõpetanud või on seda alustanud. Protokolli täites on vaja märkida puudujad, katkestanud, kõrvaldatud õpilased ja osalenud testi administraatorid.
  • Kui testi toimumise ajal ilmnesid mingid erijuhtumid, märkida need märkuste lahtrisse ning salvestada.
  • Tasemetöö protokoll on vaja kinnitada nupuga Koosta protokoll, kuid seda ei ole vaja digiallkirjaga kinnitada.

NB! Testi toimumise protokolli tohib täita alles peale seda, kui kõik õpilased on testi lõpetanud. Peale protokolli salvestamist õpilaste vastuseid süsteemi enam ei salvestata ja pooleli olnud tööd jäävad ilma tulemuseta. Kui testi sooritaja ei ole testi korrektselt lõpetanud ning ta ei ole märgitud testi toimumise protokollis osalenuks, loeb süsteem testisoorituse katkestatuks ja tööd ei suunata hindamisele.

Testi toimumise protokoll tuleb koostada peale testi toimumist samal päeval.


Harno, 2020

  • No labels