Siin on juhised selle kohta, mida on vaja teha testi toimumise päeval, et test edukalt läbi viia.

Eeldused e-testi edukaks läbiviimiseks:

 • Internetiühendus.
 • Testile on registreeritud sooritajad.
 • Sooritajad on jagatud gruppidesse testi toimumise ajavahemikus antud päevade ja testi toimumise ruumide kaupa.
 • Iga testi toimumise päeva ja ruumi kohta on määratud testi administraator.
 • Keeletesti sooritamiseks on igal õpilasel vaja kõrvaklappe.
 • Sooritajatel on võimalus EISi sisse logida ID-kaardiga või neile loodud püsi- või testiparoolidega.

Juhised testi administraatorile:

 • Testi toimumise päeval logib testi administraator EISi aadressil ekk.edu.ee/eis, kus valib Tsentraalsed testid –> Kirjaliku e-testi läbiviimine.
 • Klõpsab leitud testil. Avaneb testi läbiviimise vorm koos sellele testile registreeritud sooritajate nimedega.
 • Kui sooritajatel ei ole EISi sisselogimiseks vajalikku ID-kaarti või EISi salasõnu, saab testiparoolid genereerida, kui teha märge sooritaja nime ees (või klõpsata tabeli päises oleval märkeruudul)  ja seejärel nimekirja all oleval nupul Testiparoolid.
 • Kui testi sooritajad on arvutitesse sisse loginud, võib lubada testi kohe alustada. Selleks teeb testi administraator märke sooritaja isikukoodi ees olevas märkeruudus või klõpsab tabeli päises oleval märkeruudul, võtta "linnuke" nende õpilaste eest, kes puuduvad, ning seejärel all nupul Luba alustada. Nüüd saavad õpilased alustada testi sooritamisega.
 • UUS! Vene keeles testi lahendavad õpilased saavad muuta kogu EISi venekeelseks oma nime kõrval keele valikuga.
 • Kui Harno poolt on lubatud, saab testi administraator vaadata testi eelvaadet. Eelvaate nupp ilmub testi nimetuse kõrvale, kui esimene selle nimekirja õpilane on alustanud testi sooritamisega.
 • Testi sooritamiseks valib õpilane Sooritamine ja klõpsab leitud testil ning nupul Alusta.
 • Pärast seda, kui kõik nimekirja õpilased on testi lõpetanud, täidab testi administraator protokolli, klõpsates lehe all paremal oleval viitel Testi toimumise protokoll. Protokollis on vaja märkida iga õpilase juurde, kas ta osales, puudus, katkestas või kõrvaldati ning vajadusel lisada märkused.

EISis kasutusel olevate nuppude seletused:

 • Märkus – võimalik lisada soorituse juurde märkus, mida näeb ka sooritaja.
 • Lisaaeg – kui testile on määratud piiraeg, siis võib vajadusel mõnele sooritajale anda rohkem aega.
 • Vali kõik – tehakse märge kõigi sooritajate nimede ette.
 • Luba alustada – lubab valitud sooritajatel testi sooritamist alustada.
 • Eemalda – eemaldatakse valitud sooritaja testilt, tulemust ei arvutata.
 • Lõpeta test – valitud sooritajate test lõpetatakse, nad ei saa enam vastuseid salvestada, nende tulemust ei arvestata.
 • Testiparoolid – valitud sooritajatele genereeritakse uude aknasse selle testi lahendamiseks ja tulemuse vaatamiseks salasõnad.


Harno, 2020

 • No labels