Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üldise küberturvalisuse olukorra kohta saab infot RIA poolt regulaarselt koostatavad kokkuvõtte põhjal , vt  https://www.ria.ee/et/kuberturvalisus/olukord-kuberruumis.html#kuukokkuvotted

RIA küberutvalisuse teemaline blogi on leitav aadressil https://blog.ria.ee/

Hea ülevaade infoturbe põhitõdedest on Arvutikatse veebilehel https://www.arvutikaitse.ee/arvutikaitse-algtoed/

10 käsku küberohu ennetuseks:  https://www.ituudised.ee/uudised/2019/01/18/ttu-teadlane-10-kasku-kuberohu-ennetuseks

Targalt Internetis portaal: https://www.targaltinternetis.ee/

  • No labels