Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Üldise küberturvalisuse olukorra kohta saab infot RIA poolt regulaarselt koostatavad kokkuvõtte põhjal , vt  https://www.ria.ee/et/kuberturvalisus/olukord-kuberruumis.html#kuukokkuvotted

RIA küberutvalisuse teemaline blogi on leitav aadressil https://blog.ria.ee/

Hea ülevaade infoturbe põhitõdedest on Arvutikatse veebilehel https://www.arvutikaitse.ee/arvutikaitse-algtoed/

10 KÄSKU KÜBEROHU ENNETAMISEKS

TARGALT INTERNETIS
  • No labels