Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Google G Suite platvormi kasutajad saavad ligipääsu App Maker rakendusele, mis võimaldab luua minirakendusi töötegemise hõlpsamaks muutmiseks

App Maker, mis on saadaval kõigile G Suite Business, Enterprise ja Education kasutajatele, võimaldab lihtsasti luua rakendusi töövoo kiiremaks muutmiseks. App Makeri kasutajaliideses on võimalik lohistada erinevaid tegevusi õigesse järjekorda, luues seeläbi rakendusi.

Rakendusse on võimalik lisada ka erinevaid skripte ning HTML, CSS, JavaScript ja JQuery koodi. Kui rakendus on valmis, saab selle kasutust läbi Google Analytics platvormi jälgida.

Lisaks eeltoodule võimaldab App Maker kasutada enda loodud andmebaase läbi JDBC või REST API, kasutada ettevalmistatud rakenduste aluseid, millelt oma soovitud äpp valmistada, ning hankida andmeid ligi 40st Google’i rakendusest nagu Gmail, Calendar, Docs, Sheets ja muud, et andmeid oma äpis kasutada.

Vaata  - https://developers.google.com/appmaker/