OLULINE INFO
  1. Iga arvuti, millega tehakse testi turvalises testimiskeskkonnas, vajab eraldi Eksaminandi opsüsteemiga mälupulka.
  2. Peale arvuti mälupulgal buutimist ei tohi mälupulka arvutist eemaldada enne, kui kasutaja lõpetab EISi kasutamise ja sulgeb Eksaminandi opsüsteemi.
  3. Opsüsteemi režiimis ei tööta hiired, mis vajavad töötamiseks alla laetavaid draivereid. Soovitame kasutada tavalist juhtmega hiirt.
  4. Nõrgema internetiühenduse puhul võivad Eksaminandi opsüsteemis tekkida katkestused. Eksaminandi opsüsteemi käivitamiseks tuleb arvuti restartida.
  5. Eksaminandi opsüsteemi kasutamise käigus ei kasutata arvuti kõvaketast, ainult mälupulgal olevat Eksaminandi opsüsteemi.
  6. Juhul, kui arvuti puuteplaat (touchpad) eksaminandi opsüsteemiga ei tööta, tuleb märkida enne buutimist BIOSi seadetes Touchpad asendisse "Basic" (mitte "Advanced").
  7. Interneti võimaldamise muutmiseks tuleb arvuti restartida.

Eksaminandi opsüsteemi käivitamine

1. Selleks, et Eksaminandi opsüsteemi käivitada, tuleb arvutile teha restart ja buutida arvuti mälupulgal oleva Eksaminadi opsüsteemi abil. Seda võib teha kohe kui Rufuses ilmub ekraanile READY või hiljem.

2. Restardi tegemise ajal enne, kui arvuti enda operatsioonisüsteem on käivitanud, hoida all klahvi, mis vastutab arvuti buutimise sätete eest (Boot Device Options). Täpsem klahv sõltub konkreetse arvuti BIOSist.

Kui kasutaja ei tea, milline klahv tema arvutis vastutab arvuti buutimise sätete eest (mõne arvuti puhul võib see olla F9, F11, F12 jne), saab tema seda vaadata BIOSi lehelt (vt pilt 1). Tavaliselt vilksatab arvuti buutimisel ekraanilt läbi teade, et vajuta BIOSi saamiseks seda nuppu.

Kui sõnad BIOS ja buutimine on Sinu jaoks võõrsõnad, siis pöördu oma kooli IT-juhi poole.

Pilt 1
Pilt 1

3. Peale restarti ja arvuti buutimise sätete lehe avamist, tuleb valida seadmeks, mille pealt arvuti käivitatakse, USB ketas.

4. Kui ilmub sinine ekraan logoga Innove eksamid ja testid (vt pilt 3), siis tähendab see, et käivitus Eksaminandi opsüsteem.

Pilt 3

5. Tuleb veenduda, et arvuti on internetiga ühendatud. Kui arvutis on juhtmega internet, ei ole vaja teha internetiga ühendamiseks täiendavaid seadistusi. Kui arvutis on WiFi, tuleb arvuti enne Eksamiserveri seadistamist WiFiga käsitsi ühendada.

Kui arvutis on internet WiFiga, siis tuleb valida ekraani ülemises paremas nurgas (vt pilt 2) võimalike WiFi -ühenduste loetelu ja ühendada arvuti WiFiga. Parooliga WiFi puhul pakub süsteem, kas soovid parooli meelde jätta (vt pilt 5). Vajutada Cancel.

Pilt 2

Pilt 5

6. Eksamiserveri seadistamise aknas (vt pilt 6) tuleb valida, kas õpilased saavad testi tegemisel kasutada internetti või mitte. Kui testi sooritaja tohib avalikku internetti kasutada, võtta ära vaikimisi linnuke valiku Avalik internet keelatakse eest.

Pilt 6

Pilt 5

7. Peale Nõus nupu vajutamist avaneb brauser EISi sisselogimislehega (vt pilt 7). Sellel lehel sisestab õpilane süsteemi pääsemiseks isikukoodi ja parooli. See leht tähendab, et arvuti ongi testi sooritamiseks valmis.

Pilt 7

Pilt 6

Kui arvutis on WiFi, tuleb arvuti ühendada WiFiha enne Nõus nupu vajutamist. Kui ekraanile ilmub allolev teade (vt pilt 8), mis ütleb No internet, tähendab see, et arvutis puudub internetiühendus, ja Nõus nupule on vajutatud enne WiFiga ühenduse loomist. Ühenduse loomiseks tuleb vajutada Alt+F4 brauseri sulgemiseks ning üleval paremal valida võimalike WiFi-ühenduste loetelu ja ühenda arvuti WiFiga.

Pilt 8

Pilt 7

Klahvikombinatsioonid brauseris liikumiseks

Mõnes arvutis võib olla vajadus lisada allpool toodud klahvikombinatsioonile ka Fn (nt Alt+F4 →→→ Alt+Fn+F4).

Alt-F4

brauseri sulgemine.

Alt-F11

akna maksimeerimine sisse/välja.

F11

brauseri täisekraani sisse/välja lülitamine (väljalülitatav ainult siis, kui internet on lubatud).

Ctrl-Tab (või akna nr)

brauseri mitme akna korral järgmisele aknale liikumine.

Alt+nool vasakule

tagasi eelmisele lehele liikumine (ei toimi testi või ülesande sooritamise lehel).

Alt-F2

kuvab arvuti kinni panemise või restartimise dialoogi (selleks, et enam ei oleks vaja arvuti kinnipanekuks esmalt täisekraaniga brauserit kinni panna).

Ctrl+Alt+Dkuvab töölaua (sinine ekraan logoga Innove eksamid ja testid).
F1brauseri enda nupp "Abi". Ei ole seotud Eksaminandi opsüsteemiga. Ctrl+Tab tagastab ekraanile brauseri või Alt+F4 sulgeb brauseri.

Välise monitoriga sülearvuti

Kui eksaminandi opsüsteemi kasutada sülearvutis, mis on dokis ja millel on lisaks väline monitor, siis ilmub interneti seadistuse aken välisel monitoril, kuid menüüriba ja brauser ilmuvad sülearvuti ekraanil. Kui sülearvuti ekraan on kinni lükatud ja kasutaja vaatab ainult välist monitori, siis näeb ta ainult tühja tausta (sinine ekraan Innove logoga). Brauser on näha sülearvuti ekraanil. Kui internet on lubatud, siis saab brauseri täisekraani ära võtta (F11) ja brauseri akna lohistada suurele monitorile.

Klaviatuuri paigutus ja võrguseaded

Klaviatuuri paigutust ja võrguseadeid saab muuta ülapaneeli paremas nurgas (vt pilt 2). Tavalised keelevaliku klahvi kombinatsioonid (nt Shift+Alt või Shift+Ctrl) brauseris ei tööta. Kui ülapaneel pole nähtav, sest brauser on avatud täisekraani laiuses, siis lülitada täisekraan välja (F11) või sulgeda brauser (Alt+F4).

Pilt 2


Brauseri või Eksaminandi opsüsteemi sulgemine

1. Arvuti kinnipanekuks või restardiks tuleb brauser sulgeda (Alt-F4) ja valida ekraani ülemises vasakus nurgas olevas menüüs "Logi välja".

2. Kui Eksaminandi opsüsteemi brauser on kinni pandud, saab ekraani ülemises vasakus nurgas olevast menüüst selle uuesti avada (vt pilt 4).

Pilt 4

Pilt 8

  • No labels