Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Haridusasutuste veebilehtede platvorm on Drupal CMS baasil loodud veebiplatvorm, mida haridusasutused saavad kasutada oma kodulehtede loomiseks.

Projekti lõpptulemeid on kokku kolm:

  1. vt Ärianalüüs - (link mittetoimivana pikalt, lisa käsitsi ette https://    projektid.hitsa.ee/pages/viewpage.action?pageId=5474391)
  2. Lahenduse esmane prototüüp (mock-up),
  3. Stiiliraamat (soovitused haridusasutustele kodulehtede disainiks).

Lisaks on olemas ka mõned kujunduse näidised ning projekti selgitav ettekanne.

  • No labels